Iskorak za dijabetičare: Dio oboljelih tipa 2 odsad ima pravo na senzore

Odlukom HZZO-a, proširenjem indikacije za FreeStyle Libre senzore za kontinuirano mjerenje glukoze, svim je osobama s dijabetesom tipa 1, tipa 2 i drugim oblicima šećerne bolesti koje primaju četiri ili više doza inzulina dnevno dano pravo na njihovo besplatno korištenje

Kako odabrati pedijatra za svoje dijete

Prema važećim pravilnicima, pedijatri mogu imati do 1190 pacijenata, iako prosječna hrvatska ordinacija ima više od toga, neki i dvostruko.