Dječjim odjelima hrvatskih bolnica 200.000 eura donacije

Svečanim uručenjem čak 40.000 eura donacije KBC-u Sestre Milosrdnice, najveća naftna kompanija u Hrvatskoj obilježila je ovogodišnju akciju #INAbrine.

Predstojnica Klinike za pedijatriju Orjena Žaja pojasnila je kako će donacijom unaprijediti smještajne kapacitete u stacionaru, te nabaviti nove krevetiće, stolove i ormare.

Riječ je o 12. godini ovakvih aktivnosti INA-e, koja je dosad donirala više od 1,2 milijuna eura za unaprjeđenje kvalitete zdravstvene skrbi, bilo da je riječ o nabavci neophodnih aparata ili uređenju i opremanju pojedinih odjela.

U sklopu ovoogodišnje akcije, donacije će biti uručene i Klinici za dječju kirurgiju KBC-a Split za nabavu medicinske opreme (artroskopska, laparoskopska i urološka oprema) i edukaciju medicinskog osoblja, KBC-u Osijek za uređaj za krioablaciju kod brohoskopija, Klinici za pedijatriju KBC Rijeka za monitor za praćenje respiratorne funkcije, uređaj za grijanje/hlađenje tijela, prijenosni ultrazvučni Color Doppler uređaj sa dvije sonde te 12-kanalni Holter EKG. Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak iskoristit će donaciju za uređenje odjela pedijatrije i nabavku infuzomata, OB Dubrovnik za popravak MR uređaja, OB Bjelovar za uređenje dječjih soba i nabavu novih laringoskopa za reanimaciju bolesnika, a Klinika za dječje bolesti Klaićeva za nabavu uređaja za hemodijalizu. Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak donacija će omogućiti adaptaciju blagovaone.