Osnovana je i udruga pacijenata Udah života, koja uz Hrvatsko torakalno društvo radi na senzibiliziranju javnosti o kroničnim respiratornim bolestima.

U samo 12 dana travnja, kampanja za pomoć stanovništvu pogođenom ratom u Ukrajini prerasla je u pokret – krug pomoći proširio se na više od 20 kompanija.

Kašalj, astma, disanje, maska, muškarac, prehlada

U Hrvatskoj, procjenjuje se, do 250 tisuća osoba boluje od astme, a svaki drugi od njih, ima nekontroliranu bolest.