back together

Nova generacija komunikatora u zdravstvu uspješno je odradila prvu konferenciju namijenjenu široj javnosti.