Europska agencija za lijekove naložila je povlačenje nakon duge analize učinka koji ovaj opioid ima na pacijente