Riječ je o terapiji koju je Nora Šitum trebala primiti tijekom liječenja u SAD-u.