Popis laboratorija u Zagrebu u kojima se pretrage obavljaju putem HZZO-a (2023.)

Grad Zagreb ima tri organizirana Doma zdravlja – Istok, Zapad i Centar, te se pacijenti koji pripadaju jednom od tih institucija upućuju na biokemijske pretrage u sklopu tog pojedinog Doma zdravlja. Prema podacima HZZO-a s kraja 2022., zagrebački domovi zdravlja ukupno imaju sedam vlastitih laboratorija, te još sedam koncesionara koji pružaju jednake usluge pacijentima, uz laboratorij u sklopu Doma zdravlja MUP-a na Trešnjevci.  Sva tri doma zdravlja imaju dežurstva subotom do podne za hitne pacijente.

DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK – laboratoriji Dubrava (Grižanska 4), Pešćenica (Ivanićgradska 38), Sesvete (Ninska 10)

DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – laboratorij Trešnjevka (Zvoningradska 9)

DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR – laboratoriji Martićeva 63A, Grgura Ninskog 3 i Siget (Avenija Većeslava Holjevca 22)

Dodatno, mnogi Zagrepčani koriste usluge Doma zdravlja MUP-a, čiji je laboratorij u Šarengradskoj na Trešnjevci.

Prema podacima HZZO-a, osam koncesionara je na sljedećim lokacijama:

Medicinsko biokemijski laboratorij Suzana Ljubej – Prilaz baruna Filipovića 11

Medicinsko-biokemijski laboratorij Jasenka Nemec – E. Kumičića 5

Medicinsko-biokemijski laboratorij Andreja Nimac – Josipa Runjanina 4

Medicinsko-biokemijski laboratorij Helena Tanodi – Kruge 44

Medicinsko-biokemijski laboratorij Ljubica Škof – Avenija V. Holjevca 22

Medicinsko-biokemijski laboratorij Dubravka Jašek – Vrabečak

Medicinsko-biokemijski laboratorij Marija Radetić – R. Bičanića 3

Ustanova za zdravstvenu skrb ANALIZA LAB – Kašinska cesta 27D

Procjenu kvalitete rada nekoliko puta godišnje kontrolira Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara. U pravilu je moguće obaviti sljedeće pretrage, od kojih su neke dio obveznog i dopunskog osiguranja, dok je neke potrebno nadoplatiti:

HEMATOLOGIJA: KKS-kompletna krvna slika SE-brzina sedimentacije eritrocita Rtc-broj retikulocita DKS-diferencijalna krvna slika

KOAGULACIJA: PV-protrombinsko vrijeme-udjel/ INR plazma APTV-aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme Fbg-fibrinogen-aktivnost

BIOKEMIJA: Metaboliti: ukupni bilirubin, glukoza, kreatinin, urati, ureja Elementi u tragovima: željezo,UIBC,TIBC-a Lipidi: kolesterol ukupni, trigliceridi,HDL-kolesterol,LDL-kolesterol-računski Enzimi: AST, ALT, GGT, ALP, AMY-S, AMY-U, CK, LD Proteini: ukupni proteini, CRP Elektoliti: kalij, natrij, kalcij IgE-Imunoglobulin E

FUNKCIONALNI  TESTOVI: o-GTT –opterećenje sa glukozom Guk p.p.-glukoza u krvi 120min nakon doručka HbA1c- hemoglobin A1c

PRETRAGE MOKRAĆE: Kompletna pretraga mokraće Test traka Sediment mokraće

PRETRAGA STOLICE: Test na okultno krvarenje

HORMONI: TSH,T3,T4

TUMOR MARKERI PSA, fPSA, CEA, Ca 125, Ca 15-3, Ca 19-9