Dežurni liječnici i laboratoriji – Zagreb

Grad Zagreb podijeljen je u tri doma zdravlja – Dom zdravlja Centar, Dom zdravlja Zagreb Zapad te Dom zdravlja Zagreb Istok. Iako su kroz redovno radno vrijeme organizirani na niz lokacija, dežurstvo je centralizirano na tek nekoliko mjesta u gradu.

Dežurstvo tijekom subote poslijepodne te nedjelje i blagdana dostupno je za primarnu zdravstvenu zaštitu – kroz ordinacije obiteljske/opće medicine, pedijatrijske ordinacije i dentalne ordinacije. Radno vrijeme dežurstava subotom u pravilu počinje u 15 sati i završava u 20 sati, dok su pacijenti prijepodne upućeni da se jave u ordinaciju prema mjestu boravka.

Kad je riječ o laboratorijskim pretragama, sva tri doma zdravlja imaju dežurstva subotom do podne za hitne pacijente. Ovdje možete pogledati i koji laboratoriji u Zagrebu obavljaju pretrage “na uputnicu”.

KAKO DO LIJEČNIKA SUBOTOM PRIJEPODNE?

Iz Doma zdravlja Zagreb Centar, navode kako subotom prijepodne “liječničku pomoć treba potražiti kod liječnika u zdravstvenim stanicama prema mjestu lokacije izabranog liječnika obiteljske medicine”, dok iz Doma zdravlja Zagreb Istok na isti upit odgovaraju kako je na pojedinim lokacijama subotom prijepodne jedan do tri liječnika koji imaju odradu radnog vremena, no da u uistinu hitnim slučajevima primaju i tuđe pacijente.

DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR – RADNO VRIJEME DEŽURSTVA

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA – Runjaninova 4, Avenija Većeslava Holjevca 22

 1. subota 15:00-20:00
 2. nedjelja i blagdan 08:00-20:00

PEDIJATRIJA – Avenija Većeslava Holjevca 22

 1. subota 15:00-20:00
 2. nedjelja i blagdan 08:00-20:00

DENTALNA MEDICINA (Hitna stomatološka služba i rad noću za hitne pacijente) – Runjaninova 4, Avenija Većeslava Holjevca 22

 1. Radni dan 22:00-06:00
 2. Subota 15:00-20:00 i 22:00-06:00
 3. Nedjelja i blagdani 0-24 h

MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

 1. Martićeva 63a – subotom od 8:00 – 12:00 sati
 2. Avenija Većeslava Holjevca 22 – subotom od 8:00 – 14:00 sati

DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK- RADNO VRIJEME DEŽURSTVA

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA – Grižanska 4 (Dubrava), Ivanićgradska 38 (Pešćenica), Ninska 16 (Sesvete)

 1. Subota 15:00–20:00
 2. Nedjelja  08:00–20:00

PEDIJATRIJA – Grižanska 4 (Dubrava)

 1. Subota 15:00-20:00
 2. Nedjelja i blagdan 08:00-20:00

DENTALNA MEDICINA (Hitna stomatološka služba i rad noću za hitne pacijente) – Runjaninova 4, Avenija Većeslava Holjevca 22

 1. Radni dan 22:00-06:00
 2. Subota 15:00-20:00 i 22:00-00:00
 3. Nedjelja i blagdani 0-24 h

MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

 1. Grižanska 4 (Dubrava) – od 08:00 do 12:00 sati
 2. Ivanićgradska 38 (Pešćenica) – od 08:00 do 12:00 sati
 3. Ninska 16 (Sesvete) – 07:00 do 12:00 sati

DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD- RADNO VRIJEME DEŽURSTVA

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA – Prilaz baruna Filipovića 11, Park stara Trešnjevka 3

 1. Subota 15:00–20:00
 2. Nedjelja  08:00–20:00

PEDIJATRIJA – Prilaz baruna Filipovića 11

 1. Subota 15:00-20:00
 2. Nedjelja i blagdan 08:00-20:00

DENTALNA MEDICINA (Hitna stomatološka služba i rad noću za hitne pacijente) – Runjaninova 4, Avenija Većeslava Holjevca 22

 1. Radni dan 22:00-06:00
 2. Subota 15:00-20:00 i 22:00-00:00
 3. Nedjelja i blagdani 0-24 h

MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

 1. Zvoningradska 9 – subotom od 8:00 do 13:00 sati