EU uvodi veliki registar pacijenata?

Za Hrvatsku, koja nema registre pacijenata a time niti uspješno praćenje ishoda liječenja, ovo bi mogla biti prva prava prilika za zdravstvenu reformu.