Svjetski dan astme Miroslav Samaržija

Svaki bolesnik treba personalizirani astma plan i naučiti na vrijeme prepoznavati simptome, ističu stručnjaci

Osnovana je i udruga pacijenata Udah života, koja uz Hrvatsko torakalno društvo radi na senzibiliziranju javnosti o kroničnim respiratornim bolestima.