Stručnjaci okupljeni na javnoj tribini u petak 20. siječnja pojasnit će nove načine prevencije i važnost odaziva na probir.