cisticna fibroza

Nakon višemjesečne kampanje, oko 150 oboljelih u Hrvatskoj dobilo je priliku za kvalitetniji život.