istraživanje, laboratorij

Istraživači su otkrili novi oblik mišićne distrofije povezan s promjenama u JAG2 genu.