medico

Metoda bi trebala pospješiti liječenje, ali i skratiti rehabilitaciju.