dijete pedijatar

Hrvatskoj nedostaje 75 pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a i kod onih koji rade, prosječna dob je 55 godina, dok ih je čak 40 posto starije od 60 godina.

back together

Nova generacija komunikatora u zdravstvu uspješno je odradila prvu konferenciju namijenjenu široj javnosti.