Iskorak za dijabetičare: Dio oboljelih tipa 2 odsad ima pravo na senzore

Odlukom HZZO-a, proširenjem indikacije za FreeStyle Libre senzore za kontinuirano mjerenje glukoze, svim je osobama s dijabetesom tipa 1, tipa 2 i drugim oblicima šećerne bolesti koje primaju četiri ili više doza inzulina dnevno dano pravo na njihovo besplatno korištenje