efpia care

Konzorcij će u idućih pet godina pokušati pronaći učinkovite lijekove među postojećim terapijama, te nove lijekove i antitijela.