Bristol Myers Squibb

Simbolično, na Dan borbe protiv m. mijeloma, bolesnici u SAD-u dobili su novu priliku, doduše u četvrtoj liniji liječenja.