Riječ je o jednokratnoj terapiji koja je donijela najveću promjenu u dosadašnjem liječenju spinalne mišićne atrofije. […]

Do listopada se očekuje odobrenje tri lijeka, s mogućnošću dva dodatna do kraja 2021. […]

medico

Metoda bi trebala pospješiti liječenje, ali i skratiti rehabilitaciju. […]

radiochirurgia facebook

Svim tretiranim pacijentima u SB Radiochirurgia produljen je životni vijek na prosječno više od dvije godine i stalno se povećava. […]

Europska agencija za lijekove (EMA) odobrila je cjepivo protiv koronavirusa Spikevax, američkog proizvođača Moderne, za djecu u dobi od 12 i više godina. Iako to Europska komisija još mora formalno odobriti, mišljenje EMA-e je u ovakvim situacijama presudno. Maloljetni građani EU, stariji od 12 godina, tako će uz Pfizer/BioNTech moći primiti i Modernino cjepivo, za […]

laboratorij, dom zdravlja, pretrage

Donosimo popis svih medicinsko-biokemijskih laboratorija u Zagrebu koji imaju ugovor s HZZO. […]

istraživanje, laboratorij

Istraživači su otkrili novi oblik mišićne distrofije povezan s promjenama u JAG2 genu. […]

Kašalj, astma, disanje, maska, muškarac, prehlada

U Hrvatskoj, procjenjuje se, do 250 tisuća osoba boluje od astme, a svaki drugi od njih, ima nekontroliranu bolest. […]

Bristol Myers Squibb

Simbolično, na Dan borbe protiv m. mijeloma, bolesnici u SAD-u dobili su novu priliku, doduše u četvrtoj liniji liječenja. […]

Mijelom stanice

Otkrivanje bolesti u ranoj fazi pridonosi uspješnijem liječenju – svjetski podaci ukazuju kako su ishodi liječenja tijekom prve godine za 50 posto bolji ako dijagnozu utvrdi liječnik obiteljske medicine. […]