EU projektom u pola godine odrađeno 600 savjetovanja psihološke podrške za onkološke bolesnike

  1. Psihološka pomoć prijeko je potrebna za tri od pet oboljelih od raka
  2. Projektom udruge SVE za NJU u 2022. odrađena su sva predviđena savjetovanja
  3. Pacijenti pomoć mogu zatražiti i van projekta, ističu iz udruge

Svaka treća osoba u Hrvatskoj oboljet će od neke vrste raka, a godišnje dijagnozu dobije čak 25 tisuća osoba. U nošenju s teškom dijagnozom i bolesti, tri od pet oboljelih treba barem inicijalnu psihološku podršku kojom se može poboljšati kvaliteta njihova života, ali i ishodi liječenja. Mnogi se nažalost i dalje ustručavaju zatražiti podršku, zbog čega je udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU u travnju 2022. pokrenula projekt „Osnaži, pomaži – zajednica rakobornih“ u trajanju od godinu dana, financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014.-2020.

Koliko je pružanje psihološke pomoći onkološkim bolesnicima važno i potrebno govori i podatak da je svih 625 individualnih savjetovanja predviđenih projektom, kao i više od 20 sastanaka grupe podrške, realizirano već unutar prvih šest mjeseci trajanja projekta. Dio savjetovanja odvijao se uživo, a dio telefonom ili preko neke od digitalnih platformi, a sve prilagođeno korisnicama i njihovim mogućnostima.

Dijagnoza karcinoma bila mi je veliki šok i rastrgala me u komadiće, a biti bolesna nije se uklapalo u moj život. Kada sam započela razgovore sa psihologom, očekivala sam instant promjenu, ali rad na sebi mora biti konstantan. Iako još uvijek učim kako voljeti i prihvatiti nesavršenu sebe, kako unaprijediti odnos sa sobom, ali i drugima, moj život je postao kvalitetniji stalnim radom na sebi. Kroz psihološku podršku dobila sam više od onoga što sam očekivala, zdravu podršku i utjehu te sam neizmjerno zahvalna na svoj pomoći i smjernicama koje sam dobila u sklopu projekta“, ističe Ivana Mihaljević, korisnica savjetovanja.

Iako su u 2022. realizirana sva predviđena savjetovanja, sve korisnice i korisnici mogu zatražiti pomoć i izvan projekta, poručuju iz SVE za NJU. Tako je u Centru za psihološku pomoć u protekloj godini održano više od 2.500 individualnih savjetovanja, ili gotovo 7 dnevno. Kako bi se pružila kvalitetna i adekvatna pomoć oboljelima od raka, te ojačala infrastruktura daljnje podrške, u sklopu projekta još uvijek su u tijeku i edukacije volontera i zaposlenika udruge SVE za NJU i partnera – Hrvatske udruge leukemija i limfomi, a uskoro kreće i „in-house“ edukacija volontera u Udruzi za pomoć ženama oboljelima od raka dojke Sv. Agata – Glina.

Izuzetno smo sretni i ponosni što smo partner projektu „Osnaži, pomaži – zajednica rakobornih“, u sklopu kojega s udrugom SVE za NJU educiramo volonterke za pružanje peer podrške onkološkim bolesnicima. Suština edukacije je prijenos znanja i iskustva, informiranje, prepoznavanje potreba bolesnica te njihovo upućivanje prema stručnim osobama radi pružanja adekvatne psihološke podrške, a edukacija uključuje i superviziju volonterki od strane stručnjaka. Vjerujemo da će ovo unaprijediti opseg i kvalitetu rada udruge i time pružiti još bolju pomoć onima kojima je to najpotrebnije“, naglašava dr. Sanja Štingl Vlašić, predsjednica udruge Sv. Agata iz Gline.