EK odobrila prvu terapiju za liječenje alopecije areate

Europska komisija odobrila je stavljanje u promet terapije za liječenje odraslih i adolescenata u dobi od 12 godina i starijih s teškom alopecijom areatom. Time je Pfizerov ritlecitinib postao prvi lijek odobren od strane EK za liječenje osoba s teškom alopecijom areatom u dobi od 12 godina, nakon što mu je u lipnju zeleno svjetlo dala i Američka agencija za lijekove (FDA).

EK je ovu terapiju odobrila zahvaljujući kliničkom ispitivanju iz kojega je zaključeno kako je 13,4 posto odraslih i adolescenata postiglo 90 posto ili više pokrivenosti vlasišta dlakama (ocjena ozbiljnosti alata za alopeciju 10 ili manje) nakon 24 tjedna liječenja ritlecitinibom, u usporedbi s 1,5 posto onih koji su primali placebo.

Alopecia areata autoimuna je bolest koju karakterizira mrljasti ili potpuni gubitak kose na tjemenu, licu ili tijelu. Pogađa otprilike dva posto stanovništva, neovisno o dobi, spolu ili rasi.