EK: odobrena nova terapija za liječenje trostruko negativnog raka dojke (TNBC)

Pola godine nakon zelenog svjetla američke agencije za lijekove, i Europska komisija odobrila je Rocheov Tecentriq (atezolizumab) za liječenje trostruko negativnog raka dojke (TNBC). Lijek postiže dobre rezultate u kombinaciji s Celgeneovim Abraxaneom, a bit će ga moguće propisati pacijentima koji ranije nisu bili liječeni, a čiji tumor je pozitivan na biomarker PD-L1.

Riječ je o prvoj imunoterapiji za TNBC dostupnoj u EU, a odobrena je nakon što su klinička ispitivanja pokazala povećanu stopu preživljenja i smanjen rizik od progresije bolesti i smrti za 20 posto.

Trostruko negativni rak dojke rijedak je oblik od kojega obolijeva oko 15 posto svih oboljelih žena, uglavnom mlađe dobi. Još uvijek nije u potpunosti poznat način na koji nastaje, zbog čega ga je iznimno teško liječiti.